AG棋牌娱乐平台下载-欢迎登录

 
ag娱乐棋牌
0898-68512026
snkj@hnsnkj.com.cn
股票代码:300189

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

最新公告点击:  时间:2022-06-29 11:37:29首页>>投资者关系>>最新公告

公告内容详见附件

-------------------------------------------------------------------------

附件:

关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明.pdf


关闭
Baidu
sogou