AG棋牌娱乐平台下载-欢迎登录

 
ag娱乐棋牌
0898-68512026
snkj@hnsnkj.com.cn
股票代码:300189

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明

最新公告点击:  时间:2022-06-29 11:32:46首页>>投资者关系>>最新公告

公告内容详见附件

-------------------------------------------------------------------------

附件:

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明.pdf


关闭
Baidu
sogou